موضوع:  مستند اجتماعی
عنوان:  زندگی جاری است
زندگی جاری است
تعداد بازديد:  605
كلمات كليدي:  زلزله زهان قاین 1391،زلزله، قاین ،کودکان و زلزله ، شهرستان قاینات زلزله ،
نظرات بازديدكنندگاننام و نام خانوادگی :  
آدرس وب سايت :
آدرس ايميل :