معرفی کتاب

 
عکاسی در سفر
ترجمه وتالیف:هاشم جوادزاده
کتاب راهنمای برای عکاسی در سفر
با عکسهای :جف ویگنال،عکاسان کداک وهاشم جواد زاده
انتشارات :ترانه
شمارگان:هزار جلد
بها :15000تومان

       در جهت عکس (39 عکس، 30 جستار)
عنوان اثر تازه‌ منتشر‌شده‌ی یوریک کریم‌مسیحی‌ست که از سوی نشر بیدگل روانه‌ی بازار کتاب شده است. این كتاب در‌بر‌دارنده‌ی 39 جستار است راجع‌به 39 عكس، اما در‌واقع 42 عكس، چون دو تا از جستارها راجع‌‌به دو عكس است و یك جستار راجع‌به 3 عكس.
در مقدمه‌ی این کتاب یادداشتی‌ از تِری بَر‌ِت نوشته‌شده.  کتاب هم‌چنین شامل دو مطلب از کریم‌مسیحی‌ست. درباره‌ی چیستی ِ‌این جستارها، نقد، نظر، بررسی، مقاله، یادداشت،‌... كدام‌یك؟ و چرا؟ و بعد از آن، جستارهای  39 گانه آمده است و سپس معرفی عكاسانی كه عكس یا عكس‌هایی از آن‌ها در كتاب آمده است.